Không đăng nhập được  • khi tôi vào phiên bản mới của game trên giả lập thì có bảng thông báo rằng phiên bản của tôi không phù hợp với khu vực của tôi  • @SuperHero said in Không đăng nhập được:

    khi tôi vào phiên bản mới của game trên giả lập thì có bảng thông báo rằng phiên bản của tôi không phù hợp với khu vực của tôi

    phải là do bản cập nhật mới, nhưng tại sao account recovery?  • @SuperHero Biểu mẫu mới để khôi phục tài khoản của bạn:

    1. Điền vào biểu mẫu: https://forms.gle/JpEiV3qktwxXhiJq6 2.Đảm bảo rằng bạn đã điền đúng cách. Đảm bảo rằng bạn đã cung cấp: 1) ID của bạn; 2) email bạn đang sử dụng để nhận kết quả; 3) điều quan trọng nhất là hồ sơ nạp tiền của bạn. Nếu bạn đã nạp tiền trước đó, bạn nên cung cấp hồ sơ nạp tiền của mình (biên lai google play, biên lai thanh toán ứng dụng hoặc codashop) càng chi tiết càng tốt. Nếu không, 100% tài khoản SẼ KHÔNG được phục hồi. H: Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không đặt email cho tài khoản của mình? A: Để nó là: didnt put any@gmail.com H: Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không nhớ bất kỳ thông tin nào của tài khoản? (sinh nhật, đi săn, v.v.) Đ: Nếu bạn đã CẬP NHẬT trước đó, hãy đảm bảo rằng bạn đã cung cấp hồ sơ nạp tiền của mình trong biểu mẫu, chúng tôi sẽ kiểm tra điều đó; nếu bạn chưa nạp tiền trước đó. và các thông tin khác không khớp với hệ thống thì rất tiếc, tài khoản sẽ không được phục hồi. Q: Tôi có cần trả lời mọi câu hỏi trong biểu mẫu không? A: Có và bạn nên trả lời chính xác. Q : Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi để bạn của mình vượt lên dẫn đầu? A: Yêu cầu anh ấy / cô ấy cung cấp hồ sơ và đính kèm chúng trong biểu mẫu. Hãy nhớ: Không bao giờ cho đi bất kỳ thông tin cá nhân nào.


  • Ok để tôi thử. Cảm ơn


Log in to reply